Brno Studies in English

ISSN 0524-6881 (print)
ISSN 1805-0867 (online)
MK ČR E 18716

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Brno Studies in English (BSE) je recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Publikované příspěvky zahrnují následující oblasti: jazykověda (funkční syntax, sociolinguistika, pragmatika, analýza diskurzu); literatura (anglofonní literatury); kulturní studia (témata vztahující se k Velké Británii, USA a zemím Commonwealthu) a překlad a teorie překladu (zaměření na překlad z a do angličtiny).

Počínaje rokem 2009 vycházejí dvě čísla ročně.

Časopis vychází od r. 2009 výhradně pod názvem Brno Studies in English s ISSN 0524-6881. Navazuje na časopis Brno Studies in English, založený v r. 1959 s původním ISSN 0524-688, jenž do r. 2008 vycházel jako hlavní publikace suplementu Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada S anglistická, ISSN 1211-1791.

Základní údaje
Šéfredaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Filozoficka
Databáze SCOPUS, Ulrich's, RVV, ERIH+, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.