Bohemica litteraria

ISSN 1213-2144 (print)
ISSN 2336-4394 (online)
MK ČR E 18707

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín.
Vychází od roku 2009 a je pokračováním periodika Bohemica litteraria = Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada literárněvědná bohemistická (V), které vycházelo v letech 1998-2008, a řada literárněvědná (D), ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997. 

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Hana Bočková, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Vychází od roku 1965
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Filozofická
Databáze SCOPUS, ERIH+,Ulrich's, CEEOL, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.