Archivum Mathematicum

ISSN 0044-8753 (print)
ISSN 1212-5059 (online)
MK ČR E 21204

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Archivum mathematicum je matematický časopis, který publikuje exkluzivní vědecko-matematické články. Časopis vychází od roku 1965 a je publikován Katedrou matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Výkonný redaktor prof. RNDr. Radan Kučera, DrSc.
Vychází od roku 1965
Periodicita 5x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina
Fakulta Přírodovědecká
Databáze WoS (ESCI), SCOPUS, Ulrich's, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.