Archaeologia historica

ISSN 0231-5823 (print)
ISSN 2336-4386 (online)
MK ČR E 19435

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Výkonný redaktor PhDr. Miroslava Pluháčková, PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Vychází od roku 2010
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina, Francouzština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, SCOPUS, Ulrich’s, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.