Anthropologia Integra

ISSN 1804-6657 (print)
ISSN 1804-6665 (online)
MK ČR E 19852

Aktuální číslo:

Prohlížet online
Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně.

Anthropologia integra je zařazena v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČRERIH PLUSEBSCO.
Základní údaje
Šéfredaktor Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 
Výkonný redaktor Mgr. Tomáš Mořkovský
Vychází od roku 2010
Periodicita 2x
Formát 210 × 297 mm
Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina
Fakulta Přírodovědecká
Databáze Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ERIH PLUS, EBSCO, Ulrich’s

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.