Новая русистика (Novaja rusistika)

ISSN 1803-122348 (print)
ISSN 2336-4564 (online)

MK ČR E 18201

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Новая русистика je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti filologické a areálové rusistiky. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace rusistického filologického a areálového bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů.
Vydává Česká asociace slavistů.
Patří k recenzovaným odborným časopisům.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Vychází od roku 2008
Periodicita 2x
Jazyk Čeština, Ruština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH Plus, CEEOL, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.