Fotogalerie

Křest knihy Gottfrieda Schatze [12. 11. 2014]


12. listopadu 2014 vystoupil v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství slavný švýcarský biochemik profesor Gottfried Schatz. Přijel do Brna, aby uvedl české vydání své knihy „Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech“ a při té příležitosti shrnul své zásadní teze v přednášce WHY WE ARE NOT THE SLAVES OF OUR GENES. Knihu uvedli prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor Masarykovy univerzity, prof. Klára Landauová a dr. Alena Gremingerová. Štěpán Graffe, známý houslista, přednesl v rámci hudebního doprovodu dvě sonáty pro sólové housle.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.