Hudebně-literární slovník

Hudební díla inspirovaná slovesným uměním

Vladimír Spousta

Grandiózní encyklopedická trilogie je založena na propojení hudebního, slovesného a částečně i výtvarného umění. Obsahuje přes dva tisíce hesel s osobnostmi skladatelů, v jejichž tvorbě se alespoň jedenkrát potkala hudba s literaturou – od pouhé doložitelné inspirace po zhudebnění literárního díla. Slovník je výsledkem úctyhodné, desítky let trvající excerpční autorovy činnosti. Jeho jednotlivé svazky byly postupně oceňovány v soutěži Slovník roku (vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů). Toto ocenění získala v roce 2014 i trilogie jako celek.

Autor slovníku, Vladimír Spousta se narodil v učitelské rodině 29. března 1930 v Lesonicích u Moravských Budějovic. V mládí měl na něho velký vliv jeho otec, nadaný výtvarník a milovník přírody. Na univerzitách v Brně a v Olomouci studoval bohemistiku, hudební výchovu, hru na housle a klavír, matematiku a pedagogiku a obsáhl tak podivuhodně široký, ale vnitřně organicky propojený prostor lidského poznání. Své všestranné vědecké, pedagogické a umělecké vzdělání doplnil šestnáctiletou edukační praxí na různých typech škol a s touto výbavou přišel v roce 1969 na brněnskou pedagogickou fakultu. Jeho nadějnou vysokoškolskou profesní dráhu přerušil normalizační zásah, kdy musel v roce 1978 fakultu opustit. V rámci rehabilitací se vrátil na fakultu a v roce 1991 se habilitoval.

Světoví skladatelé
I. díl

ISBN 978-80-210-5311-3
166 stran + 660 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Čeští skladatelé
II. díl

ISBN 978-80-210-5642-8
272 stran + 496 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Skladatelé 20. století
III. díl

ISBN 978-80-210-5959-7
292 stran + 277 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v tvorbě umělců různě roztroušena a často uniká naší pozornosti nebo se považuje za náhodný jev umělcovy inspirace, proto je velmi záslužné, že nás autor na ni upozorňuje a navíc ji systematicky zachycuje. Autor tento průnik uměleckých žánrů dlouhodobě sledoval, studoval a také registroval. Vědecká přesnost a spolehlivost je charakteristickým znakem jeho práce. Kromě své dlouholeté excerpční a vědecké práce se autor opíral o četné literární i pramenné zdroje, takže výsledné dílo představuje originální a jedinečný počin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.