Rok vydání: 2011
Počet stran: 203
Rozměry: 16 × 23 cm
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-210-4942-0
DOI:
10.5817/CZ.MUNI.M210-5637-2011

Řízení rizik v pojišťovnictví

František Řezáč

Nakladatelství Masarykovy univerzity představuje publikaci, jejímž cílem je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V publikaci jsou také uvedeny modelové příklady v řízení rizik v případě pojištění občanů a firem. Specificky je řešena ochrana před rizikem požáru, povodně a záplavy.

Monografie by měla sloužit vědeckopedagogickým pracovníkům a studentům univerzit a vysokých škol ekonomického zaměření, kteří chtějí získat požadované znalosti z oboru pojišťovnictví nebo jemu příbuzných oborů finančního trhu. Autor by byl rád, kdyby se monografie stala i určitým námětem pro práci vrcholového a středního managementu komerčních pojišťoven a byla využitelná i pro pojistnou praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.