ISBN 978-80-210-4942-0
203 str., brožovaná s klopami

Prohlédnout obsah

Řízení rizik v pojišťovnictví

František Řezáč

Nakladatelství Masarykovy univerzity představuje publikaci, jejímž cílem je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V publikaci jsou také uvedeny modelové příklady v řízení rizik v případě pojištění občanů a firem. Specificky je řešena ochrana před rizikem požáru, povodně a záplavy.

Monografie by měla sloužit vědeckopedagogickým pracovníkům a studentům univerzit a vysokých škol ekonomického zaměření, kteří chtějí získat požadované znalosti z oboru pojišťovnictví nebo jemu příbuzných oborů finančního trhu. Autor by byl rád, kdyby se monografie stala i určitým námětem pro práci vrcholového a středního managementu komerčních pojišťoven a byla využitelná i pro pojistnou praxi.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-5637-4
DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-5637-2011
Počet stran 203
Vazba brožovaná
Formát 160 × 230 mm
Rok vydání 2011
Citace Řezáč, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 222 s. ISBN 978-80-210-5637-4. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-5637-2011.

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.