ISBN 978-80-210-7336-4
161 str., vázaná

Koupit knihu

Prohlédnout obsah

Kritické reflexe literárního textu

S anděly i bez nich na sviňu svět

JOSEF PROKEŠ

Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná, třetí část na různých kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárněinterpretačního „tunelu“.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-7336-4
Počet stran 161
Vazba vázaná
Formát 200 × 190 mm
Obor Český jazyk a literatura
Rok vydání 2014

Doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (1947) je vysokoškolský pedagog, spisovatel, divadelní dramaturg a hudebník. Působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem devíti odborných publikací, dvou beletristických knih, tří divadelních her, tří autorských CD a řady povídek, recenzí a esejů, roztroušených po různých časopisech.


„Čtenáři mají někdy tendenci vnímat literární text jako pouhý zdroj informací. Zajímají se tedy o to, CO je napsáno, ale nikoli o to, JAK je to napsáno. Přečtenou knihu potom odloží jako již použitou, podobně jako skripta po vykonané zkoušce. Jako kdyby se na jednou zhlédnutý obraz Slunečnic Vincenta van Gogha odmítli podívat znovu s odůvodněním, že jej už přece viděli. Jako kdyby jednou vyslechnuté Bolero Maurice Ravela odmítli poslouchat podruhé.
Když jsem měl kdysi autogramiádu v nově otevřeném brněnském knihkupectví Dobrovský, sdělil mi pan vedoucí prodejny, že předchozí autogramiáda byla úspěšnější, neboť ji navštívilo více zájemců a více výtisků podepisované knihy se prodalo. Šlo o publikaci s názvem
Zavařujeme v mikrovlnce.
Tehdy mě napadlo vydat tuto svéráznou učebnici poetiky. Pro studenty mých předmětů Interpretace textů a Laboratoř slovesné tvorby. V její první části obkroužit souvislosti interpretací literárního textu teoreticky. V části druhé předložit konkrétní literární text. A v části třetí, podle mého názoru nejzajímavější, ukázat různé způsoby vnímání předloženého textového materiálu různými vnímateli. Literární text se přece nemusí líbit všem. Je dokonce žádoucí, aby se někomu nelíbil až natolik, že se ten dotyčný rozhořčí a svoji nelibost dá hlasitě najevo.“

(z autorova úvodu ke knize)


Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.