ISBN 978-80-210-6363-1
289 str., brožovaná

Koupit knihu

Prohlédnout obsah

Základy fylogenetické analýzy

Miloš Macholán

Jedním z předních úkolů evoluční biologie je odhalení vzájemných fylogenetických vztahů mezi všemi organismy, tzv. stromu života. K tomuto cíli spěje věda zrychlujícím se tempem – v poslední době jsme svědky revolučních pokroků nejen v molekulárněgenetických metodách, ale i v tvorbě sofistikovaného softwaru, který umožňuje zpracování obrovského množství získaných dat. Jeho dostupnost však bohužel často svádí k postupu založenému na principu „vlož data – stiskni knoflík – publikuj výsledky“, aniž by bylo zřejmé, proč byla použita ta která metoda a jakým způsobem lze získané výsledky (případně rozdíly mezi nimi) interpretovat. Tato kniha přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy. Měla by poskytnout základní informaci o tom, z jakých předpokladů jednotlivé metody vycházejí, v čem spočívají jejich výhody a nevýhody a v čem se liší. Autorovým cílem je, aby byl čtenář schopen činit poučená rozhodnutí při výběru optimálního přístupu k řešení daného problému a pro daný typ dat, stejně jako získané výsledky správně interpretovat. Kniha je určena studentům a vědeckým pracovníkům širokého spektra evolučních oborů včetně systematické biologie, biogeografie, vývojové a behaviorální biologie, ekologie a ochranářské genetiky.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-6363-1
DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014
DOI 289
Vazba brožovaná
Formát 160 × 230 mm
Obor Biologie; Genetika
Rok vydání 2014
Citace MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 289 s. ISBN 978-80-210-6363-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014

Prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc., je vedoucím vědeckým pracovníkem Laboratoře evoluční genetiky savců Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a profesorem zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se genetickou proměnlivostí, systematikou a evolucí drobných savců, především myší rodu Mus, a problematikou vzniku nových rodů. Je hlavním editorem monografie Evolution of the House Mouse (Cambridge University Press, 2012) a autorem či spoluautorem řady sborníkových příspěvků a odborných článků. Angažuje se v mezinárodních vědeckých společnostech a je nositelem několika ocenění za vědeckou práci i popularizaci vědy.


Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.