ISBN 978-80-210-4758-7
912 str., pevná vazba s přebalem

Koupit knihu

Latinitas medica

Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Elena Marečková-Štolcová a kolektiv

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady.

Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Mnohostranný úhel pohledu, rozkrývaný v širokém spektru citátů proslulých i méně slavných římských a latinských autorů, ale také výroků anonymních tvůrců, nabízí ojedinělý myšlenkový a estetický zážitek.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-4758-7
Počet stran 912
Vazba pevná s přebalem
Formát 170 × 240 mm
Obor Klasická filologie; Lékařství, zdravotnictví
Rok vydání 2009

Svým historickým záběrem sbírka přispívá k hlubšímu proniknutí do fenoménu evropské medicíny, bytostně svázané s latinskou kulturní tradicí. Myšlenky vytvořené v průběhu téměř dvoutisícileté dominance římské a latinské kultury v Evropě překvapují současníka svou duchovní a poznávací hodnotou, aktuálností i výrazovou pestrostí. Lékařům a zdravotnickým pracovníkům se dostává poprvé do rukou publikace shrnující specifický slovesný materiál, který se dotýká jejich oboru. Avšak lékařství jako nejhumánnější vědní disciplína oslovuje i širokou laickou veřejnost.

Otázky zdraví a nemoci, života a smrti jsou integrální složkou lidské existence, nesou pečeť obecně lidských problémů bez časového a prostorového omezení. Kniha je proto určena všem poučeným zájemcům a také těm, kteří stojí o hlubší poznání a pochopení latinské kultury – kolébky evropské civilizace.

Lexikon je výsledkem práce kolektivu autorů, zkušených odborníků s mnohaletou praxí na lékařských fakultách a uznávanou překladatelskou činností. Je unikátní jak výběrem pramenů, tak původním překladem i přebásněním veršů.

Obsah

 • Předmluva (Milada Říhová)
 • Úvod (Elena Marečková)
 • O překladu veršů (Dana Svobodová)
 • Poznámky k výslovnosti latiny
 • Zkratky a vysvětlivky
 • Citáty a citátové výrazy v abecedním pořadí
 • Citovaní autoři a díla z období antiky
 • Citovaní autoři a díla z období po antice
 • Rejstřík vybraných latinských slov
 • Rejstřík vybraných českých slov
 • Použité prameny a literatura

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Knihu můžete zakoupit také na sekretariátu Centra jazykového vzdělávání, Komenského nám. 2, v době Po 9–11 hod., St 13–15 hod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.