Rok vydání: 2011
Počet stran: 132
Rozměry: 16 × 23 cm
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-210-5651-0
DOI:
10.5817/CZ.MUNI.M210-5651-2011

Neziskové organizace: teorie a mýty

Vladimír Hyánek

Neziskové organizace – fenomén existující po staletí, jemuž se však výzkumníci intenzivně věnují teprve několik desítek let. A jak se postupně doplňují naše znalosti ohledně ekonomické síly, velikosti, struktury a aktivit neziskových organizací, je naše pozornost stále více přitahována k otázkám kvality a efektivnosti, skutečné potřebnosti a užitečnosti, stejně jako k problematice selhávání a přirozených nedostatků neziskových organizací.

Vznik knihy inspiroval krátký článek Davida Hortona Smitha, který v polovině devadesátých let identifikoval šest výzev pro výzkumníky v neziskovém sektoru. Jednou z nich bylo překonání zakořeněných představ o dobrotivosti či společenské prospěšnosti neziskových organizací. Smith tehdy konstatoval, že by se mělo věnovat mnohem více pozornosti „temným stránkám“ neziskového sektoru – nízkému stupni odpovědnosti některých jeho aktérů, obtížné kontrole, ale také problémům vyplývajícím z obrovské heterogenity tohoto sektoru.

Text knihy je veden obdobnými myšlenkami a obsahuje analýzu některých konceptů, které jsou dnes široce akceptovány jak světem akademickým, tak do jisté míry i veřejnou správou. Cílem je identifikovat slabé stránky vybraných teoretických přístupů k neziskovému sektoru, nalézt odpověď na otázku, co činí neziskové subjekty jedinečnými a nakolik tato jedinečnost zaručuje důvěryhodnost, morálně přijatelné chování a efektivnost činnosti neziskových organizací. Zkoumání je podrobena především podmínka nerozdělování zisku, tzv. nondistribution constraint, často považovaná za klíčového hybatele neziskového sektoru a určující vlastnost jednotlivých subjektů tohoto sektoru. V závěru je obsaženo doporučení pro tvorbu veřejných politik směřujících k ovlivnění neziskového sektoru a jeho podpoře.

Autor, Vladimír Hynek, přednáší na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a je členem týmu Centra pro výzkum neziskového sektoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.