ISBN 978-80-210-5984-9
210 str., brožovaná

Prohlédnout obsah

Masaryk a náboženství

Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM

Miloš Dokulil

Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 210 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil jeho a čím by měl oslovit současnou společnost. Od historického základu dovádí své úvahy vždy až do současnosti a s velkou naléhavostí vyslovuje své apely na současníky.
Kniha vznikala dvacet let, ale není tříští úvah, tvoří logický celek. Má předmluvu, sedm kapitol a závěr, vše pro čtenáře čtivé, ale zároveň náročné. Kapitoly jsou strukturovány do mnoha sugestivních otázek, na něž nabízejí odpovědi.
Monografie má tak nadstandardní kvality, že by měla být čtena nejen odbornou, ale i širokou veřejností. Jde totiž o přesvědčivý doklad, že T. G. Masaryk vůbec není jen historickou legendou, nýbrž zdrojem mnohostranné inspirace – morální obzvláště – pro dnešní českou společnost.

Základní údaje
ISBN 978-80-210-5984-9
Počet stran 210
Vazba brožovaná
Formát 160 × 230 mm
Obor Filozofie a náboženství
Rok vydání 2012

Obsah

 • Pár předsazených vět úvodem
 • Předmluva
 • Zastavení první Prosvětlí Masarykův stín cestu do informačního (globalizačního) věku?
 • Zastavení druhé Žít živým příkladem zodpovědné, kultivované a účinné lásky
 • Zastavení třetí Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi „člověka celého“ a jeho společnosti
 • Zastavení čtvrté Masarykovy výchozí úhelné kameny dalšího vědeckého a lidského směřování a jejich „popularizační“ prezentace
 • Zastavení páté Bůh, anebo skoba? (Meze imanence ve světě bez skrupulí)
 • Zastavení šesté Setrvalé návraty týchž dominant: Masarykova interpretace Dostojevského klíčem k samotnému Masarykovi?
 • Zastavení sedmé Smysl „smyslu dějin“, aneb též o potřebě „falešného vědomí“, ale i o „liberalismu“
 • Závěr Pár doplňujících poznámek, také ještě nakonec i o „duši“
 • Jmenný rejstřík
 • Věcný rejstřík

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.