Co nabízíme

Produkce knih

Základní balíček služeb

  • Poradíme Vám s nakladatelskou úpravou knihy a uváděním vydavatelských náležitostí.
  • Vaší publikaci přidělíme ISBN (případně DOI) a obstaráme související agendu.
  • Rozešleme povinné výtisky do zákonem stanovených knihoven a splníme nabídkovou povinnost vůči dalším knihovnám.
  • Zajistíme evidenci a zpracování metadat o Vaší knize a její archivaci ve fyzické i elektronické podobě.

Rozšířená nabídka služeb

Na nejvyšší profesionální úrovni zajišťujeme kompletní ediční proces knihy. Po domluvě však lze objednat pouze některou jeho část:

  • recenzní řízení,
  • redakční práce,
  • jazykovou revizi,
  • návrh a realizaci obálky,
  • grafickou úpravu a sazbu,
  • zajištění tisku a knihařského zpracování.

Kontakt

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.