ISBN 978-80-210-8454-4 (váz.)

Kniha v pevné vazbě s obrazovým doprovodem B. Laciny

525 Kč

Cena při objednání v eshopu Munipress :
370 Kč

Koupit knihu

ISBN 978-80-210-8412-4 (brož.)

Brožovaná kniha s obrazovým doprovodem M. Slámy

420 Kč

Cena při objednání v eshopu Munipress :
295 Kč

Koupit knihu

DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016
328 stran
16 × 20 cm
Vyjde 30. ledna 2017

Obsah knihy ke stažení
Ukázka - ilustrace B. Lacina
Ukázka - ilustrace M. Sláma

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti

Hana Librová a žáci 

V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu, a výzkumu terénních ochránců přírody, je věnována nová kniha socioložky a bioložky Hany Librové.

Kniha je třetím dílem trilogie, která se na základě terénního výzkumu zajímá o ekologicky příznivé formy životního způsobu. První díl Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994) se snažil odpovědět na otázku, zda na začátku 90. let, v době všeobecného stupňování spotřeby, existoval v České republice způsob života, který lze označit jako dobrovolná skromnost. Po deseti letech se autorka do domácností pestrých vrátila s hypotézou, že skromný život obsahuje některé rysy luxusu. Výsledky prezentovala v knize Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (2003). Kniha Věrní a rozumní objekty výzkumu rozšiřuje o ochránce přírody, hlavně ornitology. Zároveň prostřednictvím teoretických konceptů z oblasti filozofie, sociologie, teologie a psychologie téma dál prohlubuje, zajímá se především o motivace ekologicky příznivého chování. 

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., narozena 1943 v Brně. Studovala biologii a sociologii. Krátce působila v Laboratoři pro výzkum řas ČSAV v Třeboni. Od roku 1968 učila na katedře sociologie brněnské Filozofické fakulty metody sociologického výzkumu, demografii a později vedla kurzy věnující se sociologickým aspektům environmentálních otázek. Od roku 1997 je profesorkou sociologie a působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde založila obor humanitní environmentalistika a Katedru environmentálních studií. Dlouhodobě se věnuje otázkám ekologicky příznivého životního způsobu. 


Ukázka z knihy

Jak jsme si v textech Hany Librové zvykli, i tentokrát kniha obsahuje víc otázek než hotových sdělení. Kdo jsou v realitě věrní, a kdo rozumní? Co autorka míní manýristickým označením ekologická zpozdilost? Kdo a proč je vlastně zpozdilý? Ekopragmatik, zdůvodňující technická opatření výpočtem ekosystémových služeb? Nebo básník, zoufalý nad vysychající tůní? Nebo aktivisté – účastníci blokády na Šumavě?

Autorka nechává odpovědi na čtenáři. K úvahám mu nabízí řadu teoretických výkladových klíčů – sociologické a filozofické typologie racionality, kategorie normativní etiky a psychologické teorie obran. Radikální je pohled religionistický; zatímco teologové se při hledání souvislostí mezi přírodou a člověkem uchylují ke konceptu správcovství, vyjadřujícímu cílevědomé a odpovědné spravování Země, případně k symbolice pastýře, který se ke stvoření soucitně sklání a chrání je, Hana Librová se snaží doložit význam principu sourozenectví.

Žáci profesorky Librové, Vojtěch Pelikán, Lukáš Kala a Lucie Galčanová přispěli do knížky kapitolou o dětech, které vyrostly v rodinách pestrých. Na základě terénního výzkumu se zamýšlejí nad tím, zda existuje mezigenerační přenos environmentálních ctností. Inspirují se dospělé děti životním způsobem rodičů? Nebo dochází k revoltě mladých lidí, která postihuje environmentálně založené radikální komunity? Výzkum sice zjistil, že ekologická příznivost domácností dětí ve srovnání s domácnostmi rodičů slábne, na úrovni životních hodnot se však dospělé děti od rodičů neodklánějí.

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.