ISBN 978-80-210-8327-1
480 + 44 rozkládacích stran
vázaná, 24 × 28 cm
rok vydání 2016
dvojjazyčné česko-anglické vydání

1100 Kč

cena pro studenty a zaměstnance MU:
690 Kč

Koupit knihu

Tisková zpráva o vydání knihy

Pozvánka na křest

Hledání rajských zahrad
Od Elbrusu po sloupy Héraklovy

In Search of Paradise Gardens 
From Mount Elbrus to the Pillars of Hercules

Ivar Otruba – Tomáš Popelínský

Kniha je pokračováním úspěšné řady obrazových publikací, ve kterých klasik české krajinářské architektury prof. Ivar Otruba přibližuje čtenářské veřejnosti zahrady různých světových regionů a kultur. Tentokrát se autor a jeho dvorní fotograf vydávají na území Blízkého východu a do krajů poznamenaných bohatou maurskou kulturou (severní Afrika, jih Francie, Španělska a Portugalska). Nacházejí zde zahrady s neopakovatelným geniem loci, které se blíží oné zahradě rajské, nositelce krásy, spokojenosti, ale i vyhnání.

Prof. ing. Ivar Otruba, CSc. je renomovaný zahradní a krajinářský architekt s nezaměnitelným rukopisem. Jeho četné návrhy, realizované u nás i v zahraničí, vycházejí z hlubokého pochopení historického odkazu místa. Je autorem řady odborných pojednání i reprezentativních publikací s bohatým fotografickým doprovodem, například série Krásy anglických zahrad, Krásy italských zahrad a Krásy francouzských zahrad (vydala Masarykova univerzita 2010).

Ing. Tomáš Popelínský patří k nastupující generaci architektů zaměřených na zahradní a krajinářskou tvorbu. Je rovněž talentovaný fotograf a s profesorem Otrubou léta tvoří umělecký tandem.


Ukázka z knihy

Rajské zahrady nemusíme hledat jen v cizích krajích, nacházejí se i u nás – v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A není pochyb o tom, že pro své půvaby snesou srovnání s těmi zahraničními. Přinášíme Vám ukázky tuzemských zahrad, které autory publikace zaujaly nejvíce a chtějí se o jejich krásu a kouzlo podělit. Vstupte a nahlédněte!

BONUS KE KNIZE – HLEDÁNÍ RAJSKÝCH ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE

OBSAH / CONTENTS

 • Prolog / Prologue
 • Prameny / Sources
  • Zahrady v horách Elbrusu, údolí Nilu i pod Vesuvem 
  • Gardens in the Elbrus Mountains, the Nile Valley and below Vesuvius
 • Poznání / Learning
  • Zahrady země Kanaán s řekou Jordán a Mrtvým mořem
  • Gardens of the Land of Canaan with the Jordan and the Dead Sea
 • Podnícení / Initiation
  • Zahrady klášterů v jižní Francii a Portugalsku
  • Gardens of the Monasteries in Southern France and Portugal
 • Plynutí / Flowing
  • Zahrady ve Španělsku — od Barcelony přes Córdobu a Sevillu na Mallorcu
  • Gardens in Spain from Barcelona via Cordóba and Seville up to Mallorca
 • Pokračování / Continuation
  • Zahrady u sloupů Héraklových, v Portugalsku i na Madeiře
  • Gardens at the Pillars of Hercules, in Portugal and Madeira
 • Epilog / Epilogue
 • Terminologický slovník
 • Vocabulary of terms
 • Místopisný rejstřík
 • Index of locations

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.