ISBN 978-80-210-6226-9
182 str., brožovaná

258 Kč

Koupit knihu

Marienthal

Sociografie komunity nezaměstnaných

Marie Jahoda – Paul F. Lazarsfeld – Hans Zeisel

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu.
Studie známá jako „Marienthal“ se stala „klasickou“ četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).

Základní údaje
ISBN 978-80-210-6226-9
Počet stran 182
Vazba brožovaná
Formát 140 × 210 mm
Obor Sociologie
Rok vydání 2013

Z předmluvy k českému vydání

„Cílem studie bylo podat komplexní analýzu psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu.
(...)
Bohužel šlo o dílo známé u nás pouze v německé a anglické verzi. I když nás dělí od osudů nezaměstnaných v nedalekém Marienthalu více než 70 roků, tato klasická studie přináší neocenitelné postřehy z dobového života obce, v níž lidé bez vlastního zavinění přišli o práci. Zejména prostudování Marienthalské studie mi dodalo odvahu zkoumat do té doby u nás přehlížený fenomén nezaměstnanosti, který se v České republice znovu objevil s nástupem tržního hospodářství.“

- doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Obsah

 • Předmluva k českému vydání
 • Předmluva k anglickému vydání
 • Úvod
 • Průmyslová vesnice
 • Životní úroveň
 • Jídelníčky a rozpočty
 • Vyčerpané společenství
 • Reakce na strádání
 • Význam času
 • Slábnoucí odolnost
 • Doslov

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: munipress@press.muni.cz

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.