DOI, Crossref

Aktuální informace

Od druhé poloviny roku 2011, kdy se Masarykova univerzita stala členem CrossRef, se do systému indexování DOI identifikátorem zapojilo několik redakcí odborných časopisů a článkům přidělují jedinečné DOI kódy. V průběhu roku 2016 se do systému ke stávajícím osmnácti časopisům přibyly další z Filozofické fakulty MU a v současnosti (září 2017)  kódy DOI používá celkem 29 časopisů:

Počet přidělených DOI roste, především díky článkům v odborných časopisech, do konce roku 2016 byl celkový počet kódů s prefixem MU 2 633. Pro srovnání uvádíme nárůst počtu od zapojení MU do systému: 2011 – 89; 2012 – 302; 2013 – 362; 2014 – 559; 2015 – 576; 2016 – 745, 1. pol. 2017 – 501. Roste také počet vyhledávaných DOI. Měsíční průměr v roce 2015 činil 2 852 vyhledávání, v roce 2016 už to bylo 4 582 a v 1. pol. 2017 6 253

V měsíčním žebříčku 10 nejvyhledávanějších DOI se pravidelně objevují články z časopisů Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Archivum mathematicum, Pedagogická orientace a Masaryk University Journal of Law and Technolog. V srpnu 2017 to byly tyto články:

Nástroj k dohledávání DOI k referencím, vyvinutý v roce 2013 ÚVT MU, je s vysokou úspěšností používán pro zpracovávání časopiseckých článků i monografií využívajících kódy DOI.

V prostorách nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress proběhlo dne 28. února 2013 setkání redaktorů odborných časopisů s již zavedeným používáním DOI identifikátorů, kde byli zúčastnění s novinkou seznámeni. Reference k článkům s nově přidělenými DOI kódy by měly nyní mít doplněné DOI kódy, budou-li dohledatelné.

Další setkání redaktorů odborných časopisů proběhlo v prostorách Munipress 17. října 2013. Zde se mimo jiné předávaly zkušenosti se zapojením do systému CrossRef (používání programu „parscit-to-doi“ pro dohledávání DOI k referencím) a vznikla tu myšlenka zavedení celouniverzitního redakčního systému. V dubnu 2014 byl nasazen redakční systém OJS, který již dříve využívalo několik redakcí, jako celouniverzitní redakční systém pro usnadnění práce redakcí, autorů a recenzentů. Systém využívá 13 časopisů, další redakce se se systémem seznamují a připravují se na zapojení. Stránku journals.muni.cz spravuje a koordinuje nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, které redakcím poskytuje zavedení systému, proškolení členů redakce a průběžnou pomoc při práci v systému OJS.

V systému přidělování DOI bylo k 27. lednu 2017 zapojeno 5 322 vydavatelů a společností; systém pokrýval téměř 49 tisíc titulů časopisů, přičemž registroval asi 86 mil. přidělených DOI v rámci časopisů, monografií, konferenčních sborníků a ostatních digitálních objektů. Z celkového počtu vydavatelů je 59 % neziskových.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.