Aktuality

Média a demokracie v 21. století

12. května 2017

Masarykova univerzita vydává knihu o fungování médií v západním světě

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním dílem, které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. Jednotlivé kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní projevy její krize, příčiny dekompozice jejího rámce v kontextu globalizace, neoliberalismu, nacionalismu a populismu. Značnou pozornost autor věnuje krizi médií, tématu mediokracie a úloze nových technologií. Čtivý text přitom dokazuje, že Jakubowicz se mediální problematice věnoval nejen na úrovni teoretické, ale i jako expert ve službách polské vlády i nadnárodních institucí jako EU či UNESCO. České vydání knihy produkovala Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, autorkou překladu je dr. Svatava Navrátilová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.